Solsona

Entrevista a Concepció Huerta i Valles, membre de l’Associació Bíblica de Catalunya