“Llegir la Bíblia en grup” – Evangeli de Marc

L’Associació Bíblica de Catalunya ha adaptat en format digital la seva col·lecció “Llegir la Bíblia en grup”. Amb ocasió de la V Setmana de la Bíblia, els interessats podran descarregar des d’aquesta web la carpeta corresponent a l’Evangeli de Marc. Es tracta d’una col·lecció de 9 fitxes de l’evangeli per a ser aprofundits en grup a partir d’una pauta comuna i d’un seguit d’informacions (històriques, literàries, teològiques), que ajuden a entendre el sentit del text i obren camins per a la reflexió i actualització.

Descarregar des d’aquí  (durant la Setmana de la Bíblia, 24-29 de gener de 2021)