Propostes d’activitats

  • Veure Propostes diferents... a l’apartat Material per descarregar
  • Exposició sobre les etapes de la Sagrada Escriptura
  • Xerrada sobre la formació dels evangelis
  • Treball en grup de fragments de l’Evangeli a partir del material Llegir la Bíblia en grup
  • Els infants, adolescents i joves, i la Setmana de la Bíblia: una manera de conèixer el missatge de l’Evangeli – Concurs Bíblic de Catalunya