2017Vic

Dissabte, 2 de desembre

parecoll

Recés  d’Advent pels Catequistes de la diòcesi
de 10 a 1 al Col·legi del Pare Coll (Dominiques) de Vic. Meditació bíblica,  a càrrec de Mn. Joan Kakolimana, rector de la Seu de Manresa
Jesús, llum dels pobles

Diumenge, 3 de desembre, I d’Advent

Entronització del llibre de la Paraula de Déu en la majoria de les parròquies

catedralvic
La Catedral, Missa a 2/4 de 12,

Presentació de la Paraula a l’inici de la missa