2020Vic

La línia pastoral impulsada ha estat lligar la celebració del Sínode Diocesà amb el Diumenge de la Paraula de Déu: tots els batejats son convidats a posar al centre de les seves vides la Paraula de Déu i del seu discerniment personal i comunitari.

En aquest sentit, s’ha fet una formació a un centenar de grups Sinodals per aprendre a pregar amb la Lectio Divina; a partir d’ara, a cada sessió grupal es farà una lectio divina. L’objectiu és que les més de 800 persones que participen en els grups sinodals adquireixin l’hàbit de pregar amb la Paraula, seguint els passos de la lectio divina, en grup.

La formació s’ha fet a Ripoll, Vic, Manresa i Igualada.