2017Tarragona

Dilluns, 27 de novembre   

Tarragona

seminaritarragona
19:00h Xerrada, al Seminari

Llegir la Bíblia a la litúrgia, a càrrec de Joan Massot

Dimarts, 28 de novembre

Tarragona

seminaritgn

19:00h al Seminari
Lectura del llibre del Gènesi. El cicle d’Abraham i Isaac

stjoantgn


16.30h i  19.30h a la Parròquia de St. Joan de Valls

Xerrada: Personatges bíblics del retaule, a càrrec de M. de l’Esperança Amill

Dimecres, 29 de novembre

Tarragona

Portes obertes al Museu bíblic de Tarragona – de 10h a 12h i de 17h a 19h

museubiblic

 

prioralreus

19:00h, a la Prioral de Reus

Llegim i preguem amb la Bíblia
(amb interludis musicals)

L’acte serà presidit pel Sr. Arquebisbe,
Mons. Jaume Pujol 

Dijous, 30 de novembre

Tarragona

capellaprioralreus20.15h, a la Capella de la Prioral de Reus

Xerrada: La Bíblia: una revelació – moltes traduccions, a càrrec de Mn. Armand Puig i Tàrrech