Solsona

El diumenge  primer d’Advent es farà l’entronització del nou leccionari a totes les parròquies