Girona

El diumenge  primer d’Advent es farà l’entronització del nou leccionari a totes les parròquies

Dilluns, 26 de novembre

Projecció de la pel·lícula El mundo en sus manos i col·loqui.

L’Escala

********************

Dijous, 29 de novembre

Lectura dramatitzada del llibre de Rut i xerrada introductòria a Rut (per part de Joaquim Malé).

L’Escala

********************

Dissabte, 1 de desembre

Passejada bíblica fins a Sant Martí d’Empúries, tot llegint fragments seleccionats de la Bíblia.

L’Escala

********************