2017Diumenge, 3 de desembre

Girona

catedralgirona

Liturgia de la Paraula especial en el 
«Diumenge de la Paraula» en totes les parròquies de la diòcesi

Sant Feliu

montserrat2

Peregrinació bíblica a Montserrat: a peu, tren, autocar, cotxes particulars, etc.

Comunicar la vostra assistència de persona, grup, parròquia, etc. a l’e-mail: jornadabiblicasantfeliu@gmail.com (per a l’entrada al Museu és necessari conèixer amb temps els interessats, ja que l’aforo és limitat, 3 grups de 15 persones cadascun).

Diumenge de la Paraula a Montserrat

11:00 Eucaristia monacal, amb menció especial de la Paraula de Déu.

12:30 Cantem la Paraula. Pels organitzadors de les trobades d’animadors de cant a Montserrat. A la sala de la façana.

15:30 Visita al museu bíblic i dipòsit de sant Millan (guia: P. Antoni Pou, monjo de Montserrat i biblista): 3 grups de 15 persones i cada grup entrarà a una hora diferent 15:30, 16:00 i 16:30h.

17:30 Conferència de Ramon Ribera: «Què aporta la Bíblia al lector del s. XXI?»

18:45 Vespres

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

catedralsantfeliu19:00h – Entronització de la Bíblia i benedicció, a la Catedral de Sant Feliu (Pl. de la Vila, s/n – Sant Feliu de Llobregat), amb la presencia del sr. bisbe, i invitació a totes les esglésies del bisbat a fer-ho també, aprofitant el començament de un nou any litúrgic i ser el «Diumenge de la Paraula»

Solsona 

catedralsolsona

Liturgia de la Paraula especial en el 
«Diumenge de la Paraula» en totes les parròquies de la diòcesi

Urgell

catedralurgell

Entronització, amb processó, del Leccionari o Evangelari, a la Catedral i a la majoria de parròquies de la diòcesi

Vic

Entronització del llibre de la Paraula de Déu en la majoria de les parròquies

catedralvic
La Catedral, Missa a 2/4 de 12,

Presentació de la Paraula a l’inici de la missa