Dissabte, 2 de desembre

Dissabte, 2 de desembre

Vic

parecoll

Recés  d’Advent pels Catequistes de la diòcesi
de 10 a 1 al Col·legi del Pare Coll (Dominiques) de Vic. Meditació bíblica,  a càrrec de Mn. Joan Kakolimana, rector de la Seu de Manresa
Jesús, llum dels pobles