Barcelona

Dissabte, 1 de desembre

“Lectura pública de un libro bíblico” a les 19:00

Lectura de dos llibres, el llibre de Judit i el Cantar de los Cantares

CLUB SOCIAL FORDIS
C/Delícies, 3  – Cornellà de Llobregat